ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านยา
รายงานการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมขยาย OPD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com