สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสถานที่ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน) (อ่าน 143) 20 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน) (อ่าน 326) 10 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 366) 24 ม.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) (อ่าน 404) 10 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (อ่าน 363) 13 ธ.ค. 64
รับสมัครบุกคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน (ตำแหน่งพนักงานบริการ) (อ่าน 346) 03 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง) (อ่าน 328) 19 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 306) 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ (อ่าน 294) 28 ก.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (เจ้าพนักงานธุรการ) (อ่าน 263) 16 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ (อ่าน 283) 10 ก.ย. 64
ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรงสาธารณสุขทั่วไป (อ่าน 269) 03 ก.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 291) 25 ส.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (อ่าน 246) 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 301) 18 ส.ค. 64
รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 276) 10 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก( ตำแหน่ง พนักงานบริการ) (อ่าน 281) 11 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง พนักงานบริการ) (อ่าน 262) 09 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานบริการ) (อ่าน 278) 29 ต.ค. 63
ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประกอบอาหาร) (อ่าน 265) 19 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 261) 16 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 255) 12 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานประกอบอาหาร) (อ่าน 259) 02 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลากรลูกจ้างชั่วคราว (ทันตกรรม) (อ่าน 520) 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 294) 15 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลากรลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 333) 27 พ.ค. 63
ใบรับสมัครงาน โรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 1232) 15 เม.ย. 63
รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 329) 15 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้) (อ่าน 276) 06 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ) (อ่าน 304) 06 ก.พ. 63