ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 13(1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,15:00   อ่าน 47 ครั้ง