ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
( จำนวน 32 รูป / ดู 111 ครั้ง )
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริการในโรงพยาบาลและชุมชน
( จำนวน 16 รูป / ดู 211 ครั้ง )
งานปีใหม่ 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 151 ครั้ง )
ทำบุญวันครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี
( จำนวน 15 รูป / ดู 364 ครั้ง )
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 25 สิงหาคม ปี 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 597 ครั้ง )
งานกีฬาวิภาวดีสัมพันธ์ 16-17 สิงหาคม 2560
( จำนวน 21 รูป / ดู 561 ครั้ง )
ซ้อมแผนอัคคีภัย 2560
( จำนวน 28 รูป / ดู 543 ครั้ง )

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com