ภาพกิจกรรม
มหกรรมคุณภาพ เฮ HA วิภาวดี ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดี จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล QA มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศ
( จำนวน 2 รูป / ดู 80 ครั้ง )
โครงการมหกรรม รวมพล "คนสาสุข" สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(อ.ส.ม.) จ.สุราษฎร์ธานี ปีง
( จำนวน 3 รูป / ดู 74 ครั้ง )
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ 15 ธันวาคม
( จำนวน 27 รูป / ดู 253 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
( จำนวน 7 รูป / ดู 476 ครั้ง )
กิจกรรมต้อนรับ นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพ
( จำนวน 36 รูป / ดู 1826 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล โรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 9 มิถุนายน 2563
( จำนวน 45 รูป / ดู 1794 ครั้ง )
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2562
( จำนวน 1 รูป / ดู 593 ครั้ง )
ซ้อมแผนรับสถานการณ์ไฟไหม้ในหน่วยงาน
( จำนวน 42 รูป / ดู 2112 ครั้ง )
งานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
( จำนวน 32 รูป / ดู 2340 ครั้ง )